09125077290
02122503041
02188517311

آیا قیمت های داخل سایت بروز شده و دارای اعتبار است ؟

آیا قیمت های داخل سایت بروز شده و دارای اعتبار است ؟

تمامیه قیمتها مورد رسد میباشد و با تغییر قیمت ها انها سریعا در سایت بارگذاری میشود

اما با توجه به نیاز شما به دانستن قیمت قطعیه کار خودتان و قابل تغییر بودن خواسته هایتان

قیمت مورد نظر با مشاوره اعلام خواهد شد لذا شما نیز ابتدا پارتیشن و یا هر کالایی که مد 

نظر است را انتخاب نمایید و پس از آن با اینجانب تماس بگیرید تا قیمت پارتیشن درخاستیان اعلام گردد

در این تصویر نحوه ی قرار دادن متر جهت بدست اوردن متراژ را مشاهده مینمایید

پارتیشن

کلیه حقوق این سایت متعلق به شیک پارتیشن می باشد.