09125077290
02122503041
02188517311

آیا نحوه محاسبه پارتیشن های تکجداره با کلاف آلومینیوم مثل پارتیشن دوجداره ام دی اف است ؟

آیا نحوه محاسبه پارتیشن های تکجداره با کلاف آلومینیوم مثل پارتیشن دوجداره ام دی اف است ؟

توضیح اینکه نحوه محاسبه متراژ مانند  سایر پارتیشن ها بوده و تنها طول مورد نیازی که میخواهد پارتیشن شود را در

ارتفاع مورد نیازتان ضرب کنید تا متر مربع کار محاسبه شود در صورت داشتن درب ان را نیز لحاظ نمایید 

واگر این موارد به اضافه پارتیشن مد نظر را به ما اطلاع دهید حتما قیمت دقسق خدمتتان داده خواهد شد
کلیه حقوق این سایت متعلق به شیک پارتیشن می باشد.