09125077290
02122503041
02188517311

آیا پارتیشن ها به یک اندازه و قالب خاص اجرا میشوند؟

آیا پارتیشن ها به یک اندازه و قالب خاص اجرا میشوند؟

خیر ؛ پنل های پارتیشن با توجه به اندازه و سایز پارتیشن هر محل  تغییر میکند و اندازه ثابتی برای ان نیست وپس از اندازه گیری طبق اندازه بدست امده  اجرا،تولید و نصب میگردد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شیک پارتیشن می باشد.