09125077290
02122503041
02188517311

معنی لغوی پارتیشن چیست؟

معنی لغوی پارتیشن چیست؟

پارتیشن یک لغت انگلیسی میباشد که به زبان فارسی ورود کرده است و معنی آن به کلیه اشیائی که قابلیت تحرک را دارند را می گویند

و اما در بسیاری از موارد دیگر  در معانی بسیاری دیگر نیز استفاده شده است

این موارد را اینگونه میتوان نام برد:تقسیم،دیواره،تیغه،حد فاصل،جدا کردن،جدا کردن یا اسباب تفکیک،آپارتمان،افراد،جزء بندی کردن

تقسیم کردن،تقسیم به بخشهای جزء کردن و همچنین کلمه پارتیشن کاربرد بسیاری در تقسیم بندی فضای هارد کامپیوتر دارد که به بخش کردن فضای هارد

را پارتیشن بندی میگویند و در ایران نیز پارتیشن بیشتر به دیواره های کاذب و جدا کننده را میگویند بعد از ساخت ساختمان با توجه به نیاز های مختلف از پارتیشن استفاده میگردد

 و در موردی دیگر در ایران به کلیه وسایل دکوری متحرک را نیز مینامند 

 

پارتیشن

کلیه حقوق این سایت متعلق به شیک پارتیشن می باشد.