09125077290
02122503041
02188517311

نحوه محاسبه قیمت پارتیشن دوجداره :

نحوه محاسبه قیمت پارتیشن دوجداره :

این پارتیشن در حالت استاندارد که شامل (شیشه قدی ،پرده ولومی و نصب)میباشد متری...... است

که شما جهت بدست آوردن متراژ مورد نیازتان باید کل طول دیوار وارتفاع آن را در هم ضرب نموده

تا متر مربع پارتیشن مشخص شود و آن در قیمت......

هزار ضرب کرده و برای آنهایی که در این متراژ نیاز به درب دارند هر لنگه درب( قیمت

قفل و لولا و دستگیره به صورت جداگانه محاسبه )و به قیمت اضافه می شود .

هزینه حمل و نصب {ده درصد مبلغ کل} به عهده مشتری است

مثال: اگر طول دیوار پارتیشن 5 متر و ارتفاع 2 متر و یک عدد درب هم مورد نیاز باشد

اول 2 متر ارتفاع را ضرب در 5 متر طول نموده و حاصل را ضرب در ....... هزار تومان کرده سپس عدد بدست

امده را به اضافه هزینه درب و حمل کرده که عدد نهایی بدست می آید

نحوه ی قرار دادن متر و بدست آوردن متراژ
پارتیشن

کلیه حقوق این سایت متعلق به شیک پارتیشن می باشد.