09125077290
02122503041
02188517311

پارتیشن آلومینیومی چیست؟

پارتیشن آلومینیومی چیست؟

به مجموعه پارتیشن هایی گفته می شود که سازه اصلی آن آلومینیوم می باشد را پارتیشن آلومینیومی می نامند

که در این نوع پارتیشن فقط اسکلت ،فریم یا سازه اصلی آن آلومینیوم می باشد و سایر اجزاء آن که یک پارتیشن آلومینیومی را تکمیل می کند شامل

ام دی اف و شیشه و یا همان آلومینیوم میباشد که با توجه به ضخامت ام دی اف در دونوع پارتیشن آلومینیومی شش میل و پارتیشن آلومینیومی شانزده میل

می باشد و هر دو نوع آن به دو صورت تکجداره و دوجداره موجود میباشد و تمامیه این تقسیم بندی ها در دو نوع پارتیشن آلومینیومی اختصاصی و

معمولی نیز در بازار مرسوم و اجرا میگردد

که در نوع اختصاصی از فریم آنادایز شده و شیشه سکوریت استفاده میگردد و تمامیه پیچها مخفی می باشد

و در نوع معمولی از آلومینیوم هشت سانتی استفاده میشود و پیچ ها از نمای داخل دیده میشود

در تصاویر زیر نوع پارتیشن معمولی و پارتیشن اختصاصی دیده میشود

 

پارتیشن تک جداره آلومینیومی شش میله

 

پارتیشن آلومینیوم

 

پارتیشن تکجداره آلومینیومی شانزده میله

 

پارتیشن دوجداره آلومینیوم

کلیه حقوق این سایت متعلق به شیک پارتیشن می باشد.